Aktuality

   

 

Vážení přátelé,

Senát se odmítl zabývat návrhem zákona o jednorázovém příspěvku na dítě, to znamená, že zbývá již podpis pana prezidenta a zákon bude platný. Rodinám s příjmem do jednoho miliónu korun hrubého bude vyplacen na každé dítě do 18 let věku jednorázový příspěvek ve výši 5 000,- korun. Jeden milión korun hrubého odpovídá mzdě přibližně 83 330,- korun hrubého měsíčně.

Vyplatit příspěvek se navrhuje všem dětem, které v červenci 2022 mají nárok na výplatu přídavku na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršili 18 let věku. Všem těmto dětem, respektive jednomu z jeho rodičů, bude příspěvek vyplacen automaticky, tedy bez žádosti.

U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovrší 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022 a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022, již příspěvek nebude vyplacen automaticky, ale musí se o příspěvek požádat. Podmínkou nároku v této situaci je podmínka trvalého pobytu a bydliště dítěte na území České republiky a podmínka rozhodného příjmu rodičů nebo rodiče, se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhla 1 milion Kč hrubého.

V situacích, kdy jednorázový příspěvek nebude vyplácen „automaticky“ s vazbou na přídavek na dítě, bude řízení o dávce zahájeno na základě elektronické nebo listinné žádosti. Tuto žádost bude možné podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která bude součástí informačního systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy „Czech POINT“. Osoby, které nebudou moci využít elektronické podání žádosti, budou moci využít uvedená konkrétní kontaktní místa veřejné správy „Czech POINT“, která se nacházejí na obecních úřadech, krajských úřadech, matričních úřadech a také na poštách. Plné využití Czech POINTŮ na poštách bude možné s ohledem na nutnou úpravu interního systému pošt až od 1. října 2022.

Za rodiče pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek budou považováni nejen biologičtí rodiče nebo osvojitelé, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh či družka rodiče nebo uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo uvedenou osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínka, že alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek musí společně uhrazovat náklady na své potřeby, platí pro druha a družku.

Pro účely tohoto jednorázového příspěvku budou posuzovány příjmy rodičů, resp. osob, které budou za rodiče považovány. Za příjem budou považovány příjmy obdobné příjmům podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, bez odpočtu daně z příjmů připadajících na tyto příjmy. Výši rozhodných příjmů za rok 2021 budou rodiče prohlašovat formou čestného prohlášení. Krajská pobočka Úřadu práce a ministerstvo budou oprávněni vyžádat si od České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva financí údaj o výši příjmů, které jsou uvedenými institucemi evidovány pro případnou kontrolu. Zdůrazňujeme, že příspěvek na péči se do příjmů NEZAPOČÍTÁVÁ.

Údaje o výši příjmů rodičů, se kterými dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby, a který není žadatelem o příspěvek, budou vyloučeny z nahlížení ze spisu. Jedná se o opatření, které zamezí přístupu žadatele o příspěvek k výši příjmů druhého rodiče, jehož příjmy jsou podmínkou pro posouzení nároku na příspěvek.

Příjmy dítěte nejsou pro účely tohoto příspěvku započítávány. Vychází se z obdobné úpravy, jako u dávek státní sociální podpory, kdy se do rozhodného příjmu nezapočítávají příjmy nezaopatřeného dítěte ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po období červenec a srpen. Pro účely tohoto příspěvku nebudou započteny žádné příjmy dítěte, uvedené je sjednoceno, aby nedocházelo k nezvýhodnění rodin s dětmi, které si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností.

Úřad práce ČR bude vyplácet jednorázový příspěvek a zároveň také bude rozhodovat, zda příspěvek 5 000,- Kč žadateli náleží.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Z informací NRZP upravil Dr. Jindřich Fanta, místopředseda KB ČR

Vážení přátelé,

vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce „milostivé léto“. Vládní předlohu již také zrychleně a v úvodním kole schválila Sněmovna.  Předlohu nyní posuzují senátoři. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září opět po dobu 3 měsíců, tedy do 30. 11. 2022.

Naše pracovnice poradny NRZP ČR paní Mgr. Eva Pernicová připravila informaci o druhém „kole“ Milostivého léta, kterou Vám posíláme.

Předloha se týká exekucí, které byly zahájeny před loňským 28. říjnem. Skončit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel „milostivého léta“ a může požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Změna oproti loňskému roku je ve zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce, a to z 908,- na 1.815,- s daní z přidané hodnoty a nově bude muset exekutor dlužníkovi odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi „milostivé léto“ prodlouží.

Tento institut nemohou uplatnit osoby v insolvenci a dále také ty, jejichž dluhy se řeší v rámci správní a daňové exekuce, které využívá např. finanční úřad nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Dále sem nespadají ani majetkové sankce nebo uložené peněžité tresty v rámci trestního řízení za úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné apod.

K akci se opět mohou připojit i soukromé subjekty, ale není dosud jasné, které banky se k akci připojí a jakým způsobem. Moneta Money Bank již spustila své vlastní „milostivé léto“, a to od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Týká se klientů, kteří jsou v exekuci nebo v prodlení se splácením svých finančních závazků o více než 90 dní. Lidé v exekuci mají od 1. 6. 2022 tříměsíční lhůtu na doplacení dlužné jistiny, banka jim oplátkou odpustí veškeré sankční poplatky a úroky. Klienti, kteří byli k 31. květnu letošního roku v prodlení o více než 90 dní mají na rozdíl od klientů v exekuci na splacení dlužné jistiny až sedm let. Nabídka se vztahuje na nezajištěné spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby a také na nezajištěné půjčky živnostníkům neboli OSVČ.

Svou verzi „milostivého léta“ plánuje také Česká spořitelna, která však ještě nezveřejnila podrobnosti akce. I další banky zvažují, zda nepřijít s podobným projektem. Mezi tyto banky patří Air Bank, ČSOB, Fio banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Ostatní bankovní instituce však připojení se k „milostivému létu“ neplánují. Mezi ně patří například Expobank, Hello bank!, Komerční banka, mBank či Oberbank.

Loni bylo v rámci Milostivého léta podle podkladů k novele zastaveno cca 42.000 exekucí. Podle exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

   

Přihlášení a registrace  

   

Novinky e-mailem  

   

FAQ - časté dotazy  

   

Počet přístupů  

4185833
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
1719
4212
17700
4159474
9557
67356
4185833
Tvoje IP: 35.172.224.102
2022-12-04 21:08
   

Plán akcí

   

Sponzoři a dárci

   

Ze společných akcí

   

Účetní uzávěrka

   
enfrdeitptrues
© Klub bechtěreviků ČR z.s.